Серия PRO с покупка на лиценз:

 

·          Microinvest Склад Pro 149 EUR/ 69 EUR без ДДС;

·          Microinvest Склад Pro  Light – 149 EUR/ 69 EUR без ДДС;

·          лиценз за MS SQL – 99 EUR/ 49 EUR без ДДС;

·          Microinvest Архиватор Pro – 49 EUR / 29 EUR без ДДС;

·          Microinvest Баркод Принтер Pro – 79 EUR/ 39 EUR без ДДС;

·          Microinvest Делта Pro – 149 EUR/ 99 EUR без ДДС;

·          Microinvest ТРЗ Pro – 149 EUR/ 99 EUR без ДДС.

 

Серия SUB с покупка на месечен абонамент:

 

·          Microinvest Делта SUB – 14.9 EUR/ 9.9 EUR без ДДС за 1 месец; пакет: плащате 8 месеца – получавате 12 месеца (79.2 EUR за 1 година);

·          Microinvest ТРЗ SUB – 14.9 EUR/ 9.9 EUR без ДДС за 1 месец; пакет: плащате 8 месеца – получавате 12 месеца (79.2 EUR за 1 година);

·          Microinvest Склад SUB 14.9 EUR/9.9 EUR без ДДС за 1 месец; пакет: плащате 8 месеца – получавате 12 месеца (79.2 EUR за 1 година);

·          Microinvest Склад SUB Light – 14.9 EUR/ 9.9 EUR без ДДС за 1 месец; пакет: плащате 8 месеца – получавате 12 месеца (79.2 EUR за 1 година);

·          Microinvest Архиватор SUB – 4.9 EUR /2.90 EUR без ДДС за 1 месец; пакет: плащате 8 месеца – получавате 12 месеца (23.2 EUR за 1 година).

 

Условия на кампанията          

Посочените цени са крайно клиентски в EUR, без вкл. ДДС.
Плащания от клиенти ще се приемат до 02.12.2019 г., включително.
Покупки в деня, ще се правят по e-mail.
В цената не е включена стойността на хардуерния ключ. Използването му е препоръчително! (Цена на хардуерен ключ: 9.90 EUR без ДДС за 1 бр.)
Лицензът за  Microinvest Склад Pro е за работа с Access тип база данни.
В кампанията се предлагат софтуерни продукти от серия PRO с версия, актуална към датата на закупуване.
Всички промоционални цени и условия са валидни от 9:00 ч. до 17:30 ч. на 29 ноември 2019 г.

© 2021 Daniel Petkov

  • Facebook Social Icon